Resultats

Satisfacció de les persones ateses als serveis de Reducció de Danys de Barcelona

DrogodependènciesReducció de danysInformes

 La legionel·losi

Salut ambientalInstal·lacions amb risc de dispersió de la Legionel·laMultimèdia

Prevenció de la legionel·la en instal·lacions

Salut ambientalInstal·lacions amb risc de dispersió de la Legionel·laMultimèdia

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Barcelona

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZInformes

Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes