Resultats

La salut i els drets sexuals i reproductius a Barcelona

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaViure amb salutSexualitat i afectivitatInformes

La mortalitat a la ciutat de Barcelona

La Salut en xifresInformació de la mortalitatInformes

Vigilància epidemiológica de la infecció pel VIH i la SIDA a Barcelona

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZInformes

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021

La Salut en xifresEnquesta Factors de Risc a l'Escola Secundària (FRESC)Etapes de la vidaAdolescènciaEntornsEscolesMaterials divulgatius

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona

Etapes de la vidaAdultesaInformes

L’abordatge del tabaquisme a Barcelona des d’una perspectiva de salut pública

Viure amb salutPrevenció de les addiccionsInformes