Les veus d’ArtGran: què ens han dit les persones que hi han participat?

La participació de les persones grans en activitats artístiques ajuda a disminuir la soledat no desitjada i augmenta la seva capacitat fer fer activitats diàries i els fa sentir més alegres. Així ho demostra el resultat de l’avaluació del programa de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ArtGran, una intervenció dirigida a persones de 70 o més anys, que ofereix activitats relacionades amb l’art i tallers creatius participatius a 6 museus i centres culturals de la ciutat.

Aquest informe fa una anàlisi exhaustiva i detallada dels resultats obtinguts en l’avaluació qualitativa de la intervenció. El document mostra tot allò que, tant les persones participants en ArtGran com les mediadores socials i culturals, van explicar als grups de discussió que van formar-ne part de l’avaluació qualitativa. Així doncs, els resultats expliquen com han viscut la intervenció, la relació entre elles, amb el museu i amb l’art, i com tot això ha influït en la seva millora física i emocional.

Documents relacionats

Avaluació de la intervenció ArtGran