Resultats

Impacte en salut de l’episodi PM10. Desembre 2019

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Avaluació de la Qualitat de l’aire al barri de la Marina

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Avaluació de la qualitat de l’aire durant el dia sense cotxes a la ciutat de Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes