Resultats

Avaluació de la Qualitat de l’aire al barri de la Marina

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Avaluació de la qualitat de l’aire durant el dia sense cotxes a la ciutat de Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes