Informe de la qualitat sanitària de l’aigua de bany de les platges de Barcelona 2017

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) desenvolupa anualment el programa de vigilància de la qualitat sanitària de les aigües de bany de la ciutat de Barcelona. En aquest informe és presenten els resultats anuals de l’avaluació de la qualitat de les aigües de mar durant la temporada d’abril a setembre de 2017 d’acord amb els paràmetres obligatoris establerts a l’annex I del RD 1341/2007, així com la classificació de les aigües de bany per al període d’avaluació 2014-2017.

Aquesta informació es pot trobar a: