Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe 1

Anàlisi d’una mostra de persones afectades de la PAH i l’APE i anàlisi de la seva situació d’inseguretat residencial i de pobresa energètica i la seva salut.

Aquesta informació es pot trobar a: