Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19

La crisi sanitària de la COVID-19 ha tingut un impacte important sobre els nivells de contaminació a Barcelona.

Durant el període d’estat d’alarma, la limitació dels desplaçaments diaris a tot el territori va comportar la reducció de la contaminació a la ciutat, sobretot, de les emissions derivades del trànsit.

Tanmateix, les successives mesures de desconfinament i de retorn a l’activitat laboral i educativa han suposat de nou un increment dels nivells de contaminació a la ciutat.

Evolució dels nivells d’NO2 durant l’any 2020

A continuació es presenta l’evolució dels nivells d’NO2, indicador de la contaminació del trànsit, a les diferents estacions de la ciutat i per a diferents períodes de comparació.


Mitjana agregada d’NO2 en μg/m3 per períodes de comparació

Els nivells d’NO2 a partir de l’inici del curs escolar s’han incrementat a nivell de ciutat 19,2 μg/m3 de mitjana respecte el període de l’estat d’alarma. S’estima que aquest increment és atribuïble en un 70% a la recuperació de l’activitat i el reinici de l’escola per l’increment del trànsit i la resta, a la variabilitat estacional.


Mitjana d’NO2 en µg/m3 de 2020 per a cadascun dels períodes de comparació a les estacions de vigilància de Barcelona

Els nivells de NO2 mesurats a partir de l’inici del curs escolar tornen a superar el nivell guia anual de l’OMS i el valor límit anual (40 µg/m3) a les estacions de l’Eixample (47,2 µg/m3) i Gràcia-Sant Gervasi (47,4 µg/m3), representatives de les zones de trànsit de la ciutat.


Mitjana a partir de l’inici del curs escolar 2019-2020 d’NO2 en µg/m3 a les estacions de vigilància de Barcelona

Tot i així, els nivells durant aquesta primera setmana de curs escolar són de mitjana un 9,8% inferiors als de l’any anterior i un 5,1% inferiors a la mitjana dels darrers tres anys.

Descarregar informe complet [PDF]

Aquesta informació es pot trobar a: