Prevenció de la legionel·losi en nebulitzadors alimentaris

Requisits tècnics sanitaris dels nebulitzadors alimentaris d’acord amb la normativa de prevenció i control de la legionel·losi.