Tràmit notificació de torres de refrigeració (TR) i condensadors evaporatius (CE)

D’acord amb l’article 5.3 i l’annex II del Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, les persones titulars de torres de refrigeració i condensadors evaporatius estan obligats a notificar la seva instal·lació i funcionament.

Aquest tràmit s’ha de presentar quan:

  • Tràmit d’alta: En el termini màxim d’un mes des de la posada en funcionament d’una instal·lació nova.
  • Tràmit de modificació: En el termini màxim d’un mes des de la posada en funcionament posterior a una modificació.
  • Tràmit de baixa: En el termini màxim d’un mes des del seu cessament definitiu d’activitat o baixa de la instal·lació.

Cal fer un tràmit per cada circuit i adjuntar un plànol o esquema del circuit hidràulic.