Prevenció de la legionel·la en instal·lacions

Les mesures preventives per evitar l’aparició d’aquesta malaltia van encaminades a evitar les condicions que afavoreixin la colonització, multiplicació i dispersió de la legionel·la en les instal·lacions que funcionen amb aigua i que generen aerosols a l’ambient.

A L’ASPB duem a terme actuacions de prevenció de la legionel·losi i de control sanitari oficial en les instal·lacions de risc de dispersió d’aerosols d’aigua situades a Barcelona. També supervisem els plans de prevenció de la legionel·losi implementats pels titulars d’aquestes instal·lacions i investiguem l’origen dels casos i brots d’aquesta malaltia notificats pels centres sanitaris.