Establiments i serveis plaguicides

Els plaguicides i biocides s’utilitzen per al control de plagues, i a causa de les seves característiques poden plantejar riscos per a les persones que els apliquen i per a la població en general.

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) exercim les funcions d’inspecció, vigilància i control sobre els establiments i els prestadors de serveis a tercers amb biocides autoritzats per a ús ambiental o en la indústria alimentària. També actuem com a òrgan territorial administratiu en el procés de gestió dels tràmits vinculats al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) dins de la ciutat.

Tràmits

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)