Revisió de programes de promoció de relacions equitatives i educació emocional a educació primària

Aquest document presenta una revisió bibliogràfica (revisions sistemàtiques i articles científics) dels programes escolars de prevenció de la violència i promoció de relacions equitatives dirigits a alumnat d’educació primària i una revisió centrada als programes escolars d’educació emocional al primer cicle d’educació primària que treballen els seus continguts des d’una perspectiva interseccional. Aquesta informació permetrà guiar el disseny de programes per a la promoció de relacions equitatives.