La família, la millor escola

#familiamillorescola

El Programa ‘La família, la millor escola’ té l’objectiu de millorar les competències de criança i habilitats de les famílies participants, així com aconseguir que s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica familiar positiva.

El programa s’adreça a familiars d’infants i adolescents de 2 a 17 anys.

La metodologia d’actuació és grupal, cooperativa entre iguals, basada en l’experiència i participativa. El programa s’estructura en diversos continguts a desenvolupar entre 9 i 11 sessions, d’una durada aproximada de dues hores i dissenyades per desenvolupar-se en grups d’aproximadament 12 participants.

Com a part de la intervenció, es recomana participar en una formació prèvia i gratuïta que s’ofereix als i les professionals de Barcelona ciutat i que habitualment treballin amb famílies. Aquestes formacions es desenvolupen en diferents moments al llarg de l’any.

El programa ha obtingut el reconeixement del “Banc de Bones Pràctiques” i del “Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación Española de Municipios y Provincias”.

Aquesta informació es pot trobar a: