Mesures de prevenció per a xarxes solidàries davant la COVID-19

El document “Mesures de prevenció per a xarxes solidàries davant la COVID-19” té com a objectiu facilitar poder exercir la solidaritat i l’ajuda mitjançant xarxes d’ajuda mútua i veïnatges solidaris de forma més segura en termes de salut, prevenint infeccions per COVID-19. El document conté opcions per exercir la solidaritat des de casa, així com consells generals de prevenció per aquelles accions que requereixin una acció presencial com per exemple la necessitat de la higiene de mans o com utilitzar una mascareta; i consells específics de prevenció per ajudar a fer la compra, treure a passejar o acollir temporalment mascotes, i fer cessió o donació de material.

Aquesta informació es pot trobar a: