Enquesta de salut de Barcelona

L’Enquesta de salut de Barcelona és una enquesta quinquennal que es fa a una mostra representativa de la ciutadania de Barcelona. En aquest web es poden visualitzar els resultats principals de les edicions de 2006, 2011, 2016 i 2021. La informació es mostra segons els eixos temàtics i de desigualtat: gènere, edat, nivell educatiu, classe social, país d’origen i territorial, tant per la població de 15 o més anys com la de 14 o menys anys. A més, l’eina inclou també gràfiques d’evolució d’alguns indicadors clau. Així, en el desplegable “Evolució de tendències” es pot trobar informació sobre l’evolució d’aquests indicadors segons les diferents enquestes realitzades i els eixos de desigualtat. El web permet fer cerques per tema i la descàrrega de la informació per poder ser incrustada en altres documents o en les xarxes socials.

www.aspb.cat/enquestasalutbcn/
#enquestasalutbcn

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Enquesta de salut de Barcelona