Enquesta de salut de Barcelona

L’Enquesta de salut de Barcelona és una enquesta quinquennal que es fa a una mostra representativa de la ciutadania de Barcelona. En aquest web es poden visualitzar els resultats principals de les edicions de 2006, 2011, 2016 i 2021. La informació es mostra segons els eixos temàtics i de desigualtat: gènere, edat, nivell educatiu, classe social, país d’origen i territorial de la població major de 15 anys. A més, en la darrera actualització s’han afegit també gràfiques d’evolució d’alguns indicadors clau. Així, en el desplegable “Evolució de tendències” es pot trobar informació sobre l’evolució d’aquests indicadors segons les diferents enquestes realitzades i els eixos de desigualtat. El web Inclou també la funcionalitat de realitzar cerques per tema i permet la descàrrega de la informació per poder ser incrustada en altres documents o en les xarxes socials.

www.aspb.cat/enquestasalutbcn/
#enquestasalutbcn

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Enquesta de salut de Barcelona