Certificats i/o atestacions sanitàries per a l’exportació. CANVIS IMPORTANTS.