Resultats

26/05/2020 Intervencions comunitàries per prevenir el consum abusiu de l’alcohol. Evidència I experiències

Sessions científiquesSessions científiques

17/03/2020 Violència en l’àmbit de la parella.

Sessions científiquesSessions científiques

18/02/2020 Avenços en desigualtats en salut

Sessions científiquesSessions científiques

21/01/2020 La Legionel·la: un problema recurrent

Sessions científiquesSessions científiques

17/12/2019 Accions comunitàries per a un envelliment actiu i saludable

Sessions científiquesSessions científiques

19/11/2019 Impacte en salut de la sorra de les platges de Barcelona

Sessions científiquesSessions científiques