La salut sexual i reproductiva 2016

L’objectiu d’aquest informe és mostrar la situació actual i l’evolució en els darrers anys dels indicadors de la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta finalitat s’han utilitzat diverses fonts d’informació i múltiples indicadors que han permès obtenir els resultats següents. D’altra banda, als eixos de desigualtat que s’utilitzen habitualment com són edat, el país d’origen i el territori de residència, hem afegit el nivell d’estudis i la classe social de la dona per la majoria dels indicadors calculats.

Els resultats mostren que tres de cada quatre embarassos de dones residents a la ciutat de Barcelona acaben en un naixement. Aquest percentatge s’inverteix en les dones adolescents, ja que tres de cada quatre embarassos acaba en una interrupció de l’embaràs. Entre els nois i les noies de la ciutat de Barcelona, el preservatiu és el mètode més freqüentment utilitzat en les relacions sexuals: vuit de cada deu nois i set de cada deu noies l’utilitza. Pel que fa les conductes relacionades amb la salut de les dones embarassades, cal destacar que tres de cada cinc dones fumadores va deixar l’hàbit durant la gestació que una de cada quatre dones tenia sobrepès abans i durant l’embaràs.

Pel que fa als indicadors de resultats adversos de l’embaràs mostra que dos nadons per cada 1000 naixements moren en el primer any de vida. D’altra banda, sis de cada 100 naixements tenien un baix pes per l’edat gestacional, és a dir un retard de creixement intrauterí.

Pel que a les cures de l’embaràs, tres de cada quatre dones embarassades realitza una visita mensual a l’obstetra. Només una de cada sis dones van fer la prova de cribratge de l’ADN fetal en sang materna. Cal remarcar que un de cada tres parts es va realitzar per cesària. Nou de cada deu dones tenen intenció de fer lactància materna.

Documents relacionats

La salut sexual i reproductiva 2018

La salut sexual i reproductiva 2017