La salut i els drets sexuals i reproductius a Barcelona

Aquest informe analitza la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona des de la perspectiva dels drets sexuals i reproductius a partir d’indicadors obtinguts de diverses fonts d’informació, tenint en compte les desigualtats socials. Els resultats s’estructuren en tres grans apartats: salut i drets sexuals, salut i drets reproductius i dret a una educació sexual integral. Amb aquesta perspectiva basada en drets humans s’ha pogut realitzar una aproximació més completa i integral en l’informe d’enguany, i pot esdevenir una eina per a guiar l’acció política en compliment de compromisos globals i locals.

Documents relacionats

Enquesta de salut de Barcelona

Factors de Risc en Estudiants de Secundària