La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2016

La “Salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent” ofereix de forma didàctica i visual una important quantitat de dades obtingudes de l’enquesta FRESC de l’alumnat de secundària i grau mitjà de Barcelona. Es mostra una breu descripció en relació a aspectes de la salut, els comportaments i actituds dels i les adolescents de 13 a 19 anys de la ciutat, dades que es van recollir el 2016.

El format breu del document aporta una descripció d’aspectes clau relacionats amb la salut, la salut mental, les relacions amb els altres, alimentació, activitat física, hores de son, consum de substàncies addictives, sexualitat, mobilitat i seguretat vial. El capítol de conclusions actua com a resum executiu i dona una visió general dels principals resultats obtinguts. El document aprofita el potencial de l’enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de SeCundària) del 2016, amb la finalitat que docents i especialistes tinguin coneixement de com evolucionen aspectes rellevants de la salut i actituds de l’alumnat adolescent de la ciutat de Barcelona.