Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2018-19

La “Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona” corresponent al curs 2018-19 ofereix dades recents de cobertura, evolució i satisfacció dels 6 programes escolars de promoció de la salut  que es despleguen a l’educació primària i secundària. Aquests són Creixem sans,  Creixem més sans, i CANVIS, de promoció d’hàbits d’alimentació saludable i activitat física; Pase.bcnClasse sense fumi Sobre canyes i petes, de prevenció del consum de substàncies adictives i Parlem-ne; no et tallis!, de prevenció  de l’embaràs adolescent i les Infeccions de Transmissió Sexual.

Actualment s’estan incorporant adaptacions dels programes en aquells contextos socioeconòmics més desfavorits de la ciutat, en aquest cas, a barris prioritzats pel Programa Salut als Barris de Barcelona, a fi de contribuir a la disminució de les desigualtats en salut al jovent d’aquests territoris.

La Memòria està elaborada amb recursos visuals que fan entenedores les dades i resultats, i serà un document que periòdicament es va renovant perquè docents i especialistes tinguin coneixement de com evolucionen aquests programes de promoció de la salut a l’entorn escolar.

Material relacionat
A més, com cada curs podeu trobar informació més detallada en l’informe:
Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2018-2019

Aquesta informació es pot trobar a: