Resultats

Quina informació t’han de donar en un servei amb biocides?

Salut ambientalBiocides i productes químicsMaterials divulgatius

Qualitat de l’aigua de l’aixeta

Salut ambientalAigua de consumMaterials divulgatius

Recomanacions per reduir la contaminació de l’aire a les escoles.
Informe breu

Salut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsMaterials divulgatius

Prevenció de la legionel·losi en circuits d’aigua calenta sanitària ubicats en habitatges

Salut ambientalInstal·lacions amb risc de dispersió de la Legionel·laMaterials divulgatius

Qualitat de l’aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Salut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius