Resultats

Vigilem la qualitat de l’aire a Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius

Contaminació atmosfèrica i salut

Salut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius

Els òxids de nitrogen (NOx) a l’aire i la salut

Salut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius

Informació sobre l’ozó

Salut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius

La legionel·losi

EpidemiologiaVigilància i control d'altres malalties transmissiblesSalut ambientalInstal·lacions amb risc de dispersió de la Legionel·laMaterials divulgatius

Els trihalometans (THM) a l’aigua de consum

Salut ambientalAigua de consumMaterials divulgatius