Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Hi ha evidència científica que l’exposició crònica al soroll ambiental té efectes importants sobre la salut i la qualitat de vida de les persones. El soroll ambiental afecta el benestar emocional, psicològic i social, i també causa trastorns del son, malalties cardiovasculars i mort per causa cardiovascular, trastorns metabòlics en adults i problemes del desenvolupament cognitiu en infants. A la Unió Europea, després de la contaminació atmosfèrica, el soroll és el segon factor ambiental que més impacta la salut de la població.

En aquest context, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha definit el nou Sistema de vigilància de l’impacte sobre la salut del soroll ambiental a Barcelona (VISSAB) per fer el seguiment de l’exposició al soroll i l’impacte en salut a la ciutat. Així com, per avaluar les mesures implantades a la ciutat per reduir-ne l’exposició i l’impacte. En aquesta infografia es presenten els principals resultats obtinguts.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona

Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella