L’impacte esperat de la ZBE Rondes Barcelona

El Grup de Treball per l’Avaluació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes Barcelona, liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, ha valorat quin és l’impacte esperat de la ZBE sobre la qualitat de l’aire i la salut, segons les dades disponibles actualment.

En resum, el Grup espera que la ZBE Rondes Barcelona redueixi els nivells de NO2 a la zona afectada, sobretot a partir del 2021 quan s’acabi la moratòria als vehicles professionals. Aquesta millora de la qualitat de l’aire que respiren 2 milions de persones tindrà un impacte positiu sobre la seva salut. Tot i així, la millora de la qualitat de l’aire no serà suficient per complir la normativa europea de NO2 ni per assolir els nivells de partícules recomanats per l’OMS, pel que caldran més mesures per reduir la contaminació de l’aire i protegir la salut de la ciutadania.

Aquesta informació es pot trobar a: