Indicadors de salut i treball de Barcelona 2019

Aquest informe presenta la situació de la salut i el treball a la ciutat de Barcelona, per l’any 2019, a partir de múltiples indicadors obtinguts de diverses fonts d’informació. Per tercer any consecutiu, es fa un abordatge integral del treball en incloure tant el treball remunerat com el treball de cura i domèstic no remunerat.

Es mostren dades sobre les característiques del mercat laboral, les condicions d’ocupació, els trastorns de salut laboral i els recursos per a la prevenció en l’àmbit del treball remunerat; aportant la informació dels darrers deu anys. Amb relació al treball no remunerat, es presenten dades sobre les característiques sociodemogràfiques de la població que viu en llars amb necessitats de treball de cura i domèstic, la seva dedicació a la cura de persones i a les feines de la llar i el seu estat de salut; comparant el període 2018-2019 amb el previ, 2017-2018.

Llicència de Creative Commons
“Indicadors de salut i treball de Barcelona 2019” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/07/ASPB-indicadors-salut-treball-2019.pdf

Documents relacionats

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016