Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018

En aquest informe es presenta la situació de la salut i el treball a la ciutat de Barcelona, per l’any 2018, a partir d’indicadors obtinguts de diverses fonts d’informació. Es fa un abordatge integral del treball en incloure tant el treball remunerat com el treball de cura i domèstic no remunerat, atenent el marc conceptual de la relació entre el treball i la salut i el benestar de les persones, així com la generació de desigualtats en salut i benestar relacionades amb el treball.

Es presenten dades sobre les característiques del mercat laboral, les condicions d’ocupació, els trastorns de salut laboral i els recursos per a la prevenció en l’àmbit del treball remunerat. I pel que fa a l’entorn del treball no remunerat, es presenten dades sobre les característiques sociodemogràfiques de la població que viu en llars amb necessitats de treball de cura i domèstic, la seva dedicació a la cura de persones i a les feines de la llar i el seu estat de salut.

Atès que enguany és el desè any que es publiquen els indicadors de l’àmbit del treball remunerat, a més dels resultats de l’any 2018, s’inclou una anàlisi comparativa del període 2009-2018.


Llicència de Creative Commons
“Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2020/07/ASPB-Indicadors-salut-treball-2018.pdf

Documents relacionats

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016