La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2023

Mosquits i salut pública

Els mosquits són una important font de molèsties per a la població, a causa del comportament picador de les femelles que acaba afectant la normal convivència ciutadana. No obstant això, el veritable risc per a la salut pública està relacionat amb el paper que tenen com a vectors de malalties. Algunes espècies de mosquits poden transmetre virus com el dengue, el Zika, el virus del Nil Occidental o el chikungunya (també anomenats arbovirus), sobretot en països on aquestes malalties són endèmiques, però també en menor mesura en altres on aquestes malalties poden ser importades, com passa al nostre territori.

Aspectes com la globalització i el canvi climàtic han afavorit el desplaçament, l’establiment i la proliferació d’espècies transmissores de malalties a diferents territoris. En el cas de Barcelona, el mosquit tigre (Aedes albopictus) n’és un exemple. A més, tot i que la densitat de mosquits a zones urbanes tendeix a ser menor que a zones naturals, aquesta espècie ha trobat espais adequats per a la reproducció i la proliferació que han facilitat el seu establiment.

Prevenció de mosquits a Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) executa el Programa de vigilància i control de mosquits, a la via pública i la xarxa pública de clavegueram de la ciutat. El Programa inclou com a element principal una estratègia de prevenció per reduir l’impacte d’aquests vectors sobre la població, centrada a reduir les seves poblacions, eliminant possibles punts de cria i evitant la seva proliferació a les zones urbanes. Una part important de la prevenció és la sensibilització i conscienciació ciutadana, proporcionant informació a la ciutadania mitjançant díptics informatius, programes específics d’assessorament (A casa Teva) o tallers educatius en centres de secundària. A més, compta amb un sistema de vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits.

Aquestes tasques de vigilància i control s’intensifiquen durant els mesos de més activitat d’aquests vectors (d’abril a novembre). Durant tot l’any, també es fa un seguiment continuat per vigilar la possible arribada de mosquits invasors i estudiar el possible efecte del canvi climàtic sobre la seva estacionalitat.

En aquest informe es fa un resum de les tasques que es duen a terme en el marc del Programa i els resultats obtinguts durant l’any 2023.

Conclusions

  • El 2023 ha estat l’any més sec des que hi ha registres a la ciutat i el segon més calorós, continuant així amb la tendència dels darrers anys de descens d’activitat de mosquits.
  • Es van rebre i atendre 143 incidències relacionades amb mosquits. L’activitat detectada va ser d’un 11%. La major part de l’activitat es concentra a espais privats. En aquest sentit, la implicació de la ciutadania és clau per a la prevenció.
  • Es va fer una vigilància continuada (abril – novembre) en 100 zones de risc de la ciutat. El 88% de l’activitat detectada als punts de vigilància i control ha estat a l’interior de les zones seleccionades.
  • Es van efectuar més de 40.633 revisions a punts de vigilància i control per a la proliferació de mosquits a la via pública (embornals, fonts, etc.). Es va detectar activitat en 248 d’aquests elements i es van efectuar 24.969 actuacions larvicides. Poble Sec, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i el Poblenou van ser els barris on es va concentrar més activitat.
  • Els mesos amb una activitat més elevada van ser maig i octubre.
  • Es van comunicar 119 casos d’arbovirosis per efectuar inspeccions entomològiques, i es van efectuar 253 intervencions de vigilància i control a la via pública i al domicili de les persones diagnosticades, així com a les zones on va haver-hi mobilitat, amb l’objectiu de reduir el risc de transmissió autòctona. S’ha registrat un augment de casos importats fruit de la normalització dels viatges internacionals postpandèmia.
  • Atenent les desigualtats en salut, un 63% de la vigilància i prevenció es duu a terme en les àrees de rendes baixes per protegir els col·lectius més vulnerables.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2022

La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2021

Programa de vigilància i control de mosquits. Tot el que cal saber