Resultats

Alerta amb el mosquit tigre!

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius

Programa de vigilància i control de mosquits. Tot el que cal saber

Plagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius

Document informatiu sobre arbovirosis: dengue, chikingunya i Zika

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius

App Atrapa el mosquit tigre

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius