Rates i ratolins, què cal saber-ne?
Programa de vigilància i control de múrids

Les rates i els ratolins pertanyen a la mateixa família de rosegadors que s’anomena múrids. Aquests animals s’adapten molt bé al medi urbà, on troben refugi i els recursos necessaris que n’afavoreixen la proliferació. En aquest entorn poden esdevenir una plaga. Per evitar-ho i prevenir les molèsties que puguin causar a la ciutadania, cal reduir l’aliment disponible i les àrees de refugi i aplicar mesures de vigilància i control.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) desplega durant tot l’any el Programa de vigilància i control de múrids a la via pública i la xarxa pública de clavegueram amb l’objectiu de mantenir-les sota control. Tanmateix, la corresponsabilitat ciutadana és clau per evitar la proliferació de rates i ratolins.

Per això, l’ASPB ha elaborat aquesta guia divulgativa amb informació d’interès sobre aquests rosegadors i el Programa de vigilància i control de múrids a la ciutat, així com consells per evitar que proliferin tant als espais públics com als edificis.

Documents relacionats

Rates i ratolins, què cal saber? (infografia)

Programa de vigilància i control de paneroles, tot el que cal saber

Programa de vigilància i control de mosquits. Tot el que cal saber