Llibre de Natalitat

Actualització dels indicadors bàsics de salut reproductiva de la ciutat i dels districtes de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a: