Informe de valoració de la metodologia i les dades de l’enquesta de salut de Barcelona 2011

Aquesta informació es pot trobar a: