La salut a Barcelona 2019. Informe breu

L’informe breu i divulgatiu “La Salut a Barcelona” és un resum de l’Informe de Salut de 2019. Ofereix les dades més rellevants de la salut i els seus determinants. Aquest resum l’han elaborat l’Associació Lectura Fàcil i l’Agència de Salut Pública de Barcelona sota el principi de democràcia lectora (“tothom ha de tenir accés a la informació per poder participar de forma activa i responsable en la societat”) i amb les recomanacions d’alfabetització en salut (“capacitat per obtenir i comprendre la informació de salut, i per utilitzar-la a fi de prendre decisions responsables”).

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2019

La salut a Barcelona 2018. Informe breu

La salut a Barcelona 2017. Informe breu