Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona
2017-2020. Informe breu

El Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020 està disponible en Lectura Fàcil.

Un nou document divulgatiu facilita la difusió de les mesures previstes en el Pla d’Acció Sobre Drogues 2017-2020 a Barcelona, promogut sota els principis de l’Associació Lectura Fàcil. De forma entenedora i en només 20 pàgines, s’ofereix una síntesi de qui impulsa el Pla, per què es duu a terme, a qui va dirigit, en què es basa i com desplega les seves accions. A partir del document es pot copsar què fa Barcelona en front de les addiccions, en especial l’alcohol, que és la que més inicis de tractament comporta. Des de facilitar l’accés als serveis i recursos fins a lluitar contra l’estigma, es pot conèixer tot el que comporten les línies centrals del Pla d’Acció Sobre Drogues. Al final, el text inclou les adreces i telèfons de tots els centres de l’Agència pel que fa a abordatge i tractament de drogodependències i addiccions, ja sigui comportamentals o dependència a substàncies.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona
2021-2024. Informe breu