Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2017-20

La ciutat de Barcelona compta amb un nou Pla d’Acció sobre drogues 2017-2020. Per a la seva elaboració s’ha utilitzat una metodologia participativa, on s’ha contactat amb agents sanitaris, socials, educatius, culturals, del lleure, cossos de seguretat i diferents col·lectius de la població, a fi de cercar el consens polític, social i professional.

La missió del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona és fer una ciutat més saludable i amb menys desigualtats a través de les polítiques de drogues. Busca garantir un abordatge integral de les addiccions, des de la prevenció fins el tractament i la reinserció d’aquelles persones que tenen problemes derivats del consum de drogues. Per això es consideren elements clau l’equitat, la justícia social i els drets de les persones usuàries de drogues, amb l’objectiu d’evitar la discriminació i situacions d’exclusió social.

Entre les novetats del nou Pla de Drogues destaca la incorporació d’una nova línea estratégica, la lluita contra l’estigma associat a les persones amb consum de drogues, amb una mirada multidisciplinària i multisectorial, i on caldrà treballar per superar les barreres d’accés al tractament i ajuda derivades dels prejudicis dels i les professionals de la salut.
També destaca la incorporació per primera vegada de l’atenció i el tractament de les addiccions comportamentals en població adolescent i jove, posant especial atenció al joc patològic lligat a les tecnologies.

La resta de novetats es resumeixen en quatre aspectes més:

  1. Més intervencions per reduir l’impacte del trastorn per consum d’alcohol, ja que és la primera droga en demandes de tractament i perquè s’estima que al voltant del 5% dels homes i el 4% de les dones fan un consum de risc d’aquesta substància.
  2. La creació de dos recursos específics per atendre dones usuàries de drogues que estan en risc de patir violència i abusos.
  3. La posada en marxa d’una estratègia concreta per abordar de forma efectiva el risc per a la salut que suposen les pràctiques sexuals que incorporen el consum de drogues.
  4. L’abordatge del que representa la prescripció legal de fàrmacs amb gran potencial de generar addició per limitar-ne el seu ús.

En aquest document es descriuen les línies estratègiques i objectius que cal portar a terme durant el període 2017-2020 a la ciutat, així com un Pla d’equipaments i propostes especifiques de nous recursos de tractament per a persones amb una drogodependència.

El Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020 està disponible en Lectura Fàcil.

Aquesta informació es pot trobar a: