Qualitat de l’aire. Informe 2019

La contaminació de l’aire és el principal risc ambiental per a la salut. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es realitza l’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat, d’acord amb els nivells guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Directiva 2008/50/CE, que estableix els límits legals a la Unió Europea. A partir d’aquestes mesures ambientals, s’estima l’exposició de la població i l’impacte en la salut.

Amb l’objectiu d’aproximar-se a l’impacte real en salut del conjunt de la contaminació de l’aire a la ciutat, l’ASPB ha actualitzat i ampliat aquest any l’anàlisi que fa, d’acord amb els avenços dels models metodològics internacionals i l’evidència científica. L’edició 2019 de l’informe de qualitat de l’aire incorpora novetats respecte de les anteriors edicions.

El document descriu per primera vegada l’exposició dels centres escolars de segon cicle d’infantil i primària a NO2 per sobre del límit legal (40 µg/m3). D’altra banda, s’amplia el concepte d’impacte en salut atribuïble a la contaminació de l’aire. Per primera vegada, s’utilitzen diferents escenaris comparatius d’exposició i es quantifica també la mortalitat atribuïble a NO2 i a PM2,5 de forma conjunta. A més, s’estima l’impacte pel càncer de pulmó i l’asma infantil.

Material relacionat:

Llicència de Creative Commons
“Qualitat de l’aire. Informe 2019” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
www.aspb.cat/wp-content/uploads/2020/10/Informe_qualitat-aire-2019.pdf

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire. Informe 2018

Qualitat de l’aire durant la COVID-19