Qualitat de l’aire. Informe 2018

La contaminació de l’aire és el principal risc ambiental per a la salut. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es realitza l’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona d’acord amb els nivells de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Directiva 2008/50/CE.

En aquest informe es presenta de forma detallada l’estat dels contaminants atmosfèrics regulats a la ciutat, l’exposició potencial de la població per lloc de residència als contaminants crítics (NO2 i PM10) i la mortalitat atribuïble per als contaminats NO2 i PM2,5.

Els resultats obtinguts durant el 2018 mostren que es segueixen superant els nivells de referència de la OMS per als contaminants NO2, material particulat (PM10 i PM2,5), benzè, ozó i benzo(a)pirè i que la població potencialment exposada a nivells per sobre dels de referència de l’OMS segons el seu lloc de residència és del 48% en el cas del NO2 i del 95% per a les partícules PM10. Finalment, l’impacte de l’exposició crònica a l’excés de contaminació ha suposat a la ciutat com a mínim 351 morts prematures.

La mortalitat atribuïble a la contaminació de l’aire a Barcelona és molt considerable, els càlculs realitzats per l’ASPB indiquen que aquest impacte en la salut es deu a l’exposició crònica als nivells habituals de contaminació atmosfèrica, produïda sobretot per les emissions contaminants del trànsit, i no als episodis de contaminació. Els resultats apunten, per tant, que cal una gestió restrictiva, amb mesures permanents, per tal de millorar la qualitat de l’aire i protegir la salut de les persones que hi viuen.

 

Llicència de Creative Commons
“Qualitat de l’aire. Informe 2018” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/09/Informe_qualitat-aire-2018.pdf

Aquesta informació es pot trobar a: