Resultats

Mortalitat dels usuaris dels centres assistencials de drogodependències de Barcelona, 1997-2011

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2009. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2009. Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2008. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2008. Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2007. Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes