Resultats

Observatori 2007. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2006. Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2006. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2005. Observatori de nous consums de drogues en làmbit juvenil

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Obsrvatori 2005. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2004. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes