Mortalitat dels usuaris dels centres assistencials de drogodependències de Barcelona, 1997-2011