Resultats

InfoABS

La Salut en xifresLa salut a les ABSDades

Vigilància de les Desigualtats en Salut a Barcelona

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaDades

Temperatura i mortalitat a Barcelona (TEMOB)

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaSalut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsDades

Llibre de Mortalitat

La Salut en xifresInformació de la mortalitatDades

Llibre de Natalitat

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaDades

Taules exhaustives de l’informe FRESC 2012

La Salut en xifresEnquesta Factors de Risc a l'Escola Secundària (FRESC)Dades