Activa’t als parcs. Avaluació 2017

Activa’t als parcs de Barcelona es va posar en marxa l’any 2008 amb l’objectiu de promoure una vida més saludable en la gent gran, especialment en els barris menys afavorits, mitjançant l’oferta d’activitat física adequada a l’edat i continuada en espais verds urbans accessibles a peu. El programa és fruit de la coordinació intersectorial de l’Institut Barcelona Esports (IBE), l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’Àrea de Medi Ambient i el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB). L‘ Activa’t compta també amb el suport dels Equips d’Atenció Primària de Salut (EAP), dels grups de treball comunitari, principalment de les taules de Barcelona Salut als Barris (BSaB), i dels agents socials i professionals de barris i districtes.

El programa ofereix la participació en dues sessions setmanals gratuïtes d’una hora de durada. Una de les sessions es dedica a fer caminades senzilles que milloren la resistència aeròbica, l’agilitat i la respiració, complementades amb activitats d’atenció i de memòria, i l’altra combina el tai txi i el txi kung. Des de l’inici del programa, l’Activa’t s’ha obert en 19 punts de la ciutat, fent èmfasi en l’equitat de l’oferta. Així, a finals de 2017, més de la tercera part dels barris més desafavorits, d’acord amb l’eina Urban HEART, disposen d’una oferta del programa Activa’t en la seva àrea d’influència.

Documents relacionats

Activa’t als parcs. Avaluació 2016

Activa’t als parcs. Avaluació 2015

Activa’t als parcs. Avaluació 2011