Resultats

Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireDades

Qualitat de l’aire durant la COVID-19

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius

COVID-19, aprenentatges en qualitat de l’aire

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireInformes

L’aire condicionat i la COVID-19: consideracions de salut pública

COVID-19Salut ambiental

Recomanacions per la reobertura de piscines públiques davant la COVID-19

COVID-19Salut ambientalMaterials divulgatius

Recomanacions per centres de tatuatge, pírcing, micropigmentació davant la COVID-19

COVID-19Salut ambientalMaterials divulgatius