Salut i treball

03/02/2016

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Informatiu Nº 1 de l'Observatori de Salut i Treball de Barcelona

Àmbits de recerca en salut laboral

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2015

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Salut laboral amb perspectiva de gènere: el treball i la salut d’homes i dones

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 104

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 103

Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Informatiu USL Nº9