Salut i treball

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Informatiu Nº 1 de l'Observatori de Salut i Treball de Barcelona

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Informes

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Asma relacionada amb el treball

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 106

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 105

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 104