Butlleta de notificació de malalties relacionades amb el treball

Butlleta que cal emplenar quan una metgessa o metge de l’Atenció Primària de Salut vol derivar un cas de sospita de malaltia relacionada amb les condicions del treball. La USL avaluarà el cas després de rebre aquesta notificació.