La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) dirigeix i gestiona els serveis de salut pública de la ciutat integrant la bona pràctica a través de la promoció de l’acció basada en l’evidència i l’avaluació. En el marc de la seva tasca, a través de la docència i la recerca, vol contribuir a generar nou coneixement per la millora de la salut col·lectiva i el desenvolupament professional, així com treballar per la millora contínua dels seus productes i serveis. El document “La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria 2021-2022”, presenta l’activitat principal en docència i recerca de l’ASPB realitzada durant aquest període.

Aquesta informació es pot trobar a: