Com informar d’una plaga

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) vigilem i controlem les espècies no protegides (rates, ratolins, paneroles, mosquits, vespes, etc.), recollim les incidències relacionades amb la presència d’aquestes espècies a la via pública i actuem per solucionar-les.

Canals de comunicació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona

Per informar de l’existència d’una plaga a la via pública o xarxa pública de clavegueram de la ciutat, cal que utilitzeu els canals de comunicació ciutadana que l’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de la població. Podeu triar el canal telefònic, en línia o presencial (a les OACs), en funció del que us resulti més adequat en cada moment..

  • Quan el problema s’ubica a l’interior d’edificis, és el titular de l’immoble qui ha de prendre les mesures per controlar la plaga.
  • Si una persona detecta una plaga en un espai privat i la persona propietària no se’n vol fer càrrec, cal que presenti una instància al districte i exposi els fets.