Com informar d’una plaga

Canals de comunicació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona

Per informar de l’existència d’una plaga a la via pública cal utilitzar els canals de comunicació ciutadana que l’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de la població. En aquesta pàgina coneixereu canals de comunicació, presencials, telefònics i en línia, a fi que pugueu utilitzar el que us sigui més adequat en cada moment per informar al nostre servei de la presencia de plagues a la via pública.

  • Quan el problema s’ubica a l’interior d’edificis, és el titular de l’immoble qui ha de prendre les mesures per controlar la plaga.
  • Si una persona detecta una plaga en un espai privat i la persona propietària no se’n vol fer càrrec, cal que presenti una instància al districte i exposi els fets.