Informació de la mortalitat

La mortalitat és la informació relativa a les defuncions de les persones i les causes de mort. A partir de la informació proporcionada pel Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya, i altres registres propis, generem diferents indicadors de mortalitat que ens permeten una anàlisi detallada dels patrons de mortalitat de les persones residents a Barcelona i elaborem informes anuals.

Informes

La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2016

La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2015

La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2014

Indicadors

Llibre de Mortalitat 2016

Llibre de Mortalitat 2015

Llibre de Mortalitat 2014

Materials de suport i referència

Manual mortalitat

CMD-BED Butlletí estadístic de defunció 2009

BEDJ Butlletí estadístic de defunció amb intervenció judicial 2009