La mortalitat a la ciutat de Barcelona

L’any 2019 es van produir un total de 15.110 defuncions de residents a la ciutat de Barcelona: 7.142 homes i 7.968 dones. Seguint l’evolució general dels últims anys a la ciutat, la taxa de mortalitat estandarditzada es manté en descens. Les principals causes de mortalitat per grups d’edat van ser:

  • En la població de 15 a 44 anys: els suïcidis i les autolesions en els homes i el tumor maligne de mama en les dones.
  • En la població de 45 a 74 anys: el tumor maligne de pulmó en ambdós sexes.
  • En la població de 75 anys o més: les malalties isquèmiques de cor en els homes i la demència senil i la malaltia d’Alzheimer en les dones.

L’esperança de vida en néixer a Barcelona va ser de 81,8 anys en els homes i de 87,5 anys en les dones, dades que reforcen una tendència d’augment lleuger en els últims deu anys. No obstant, aquestes xifres van presentar desigualtats segons districtes i barris de la ciutat. Ciutat Vella va ser el districte amb l’esperança de vida més baixa en tots dos sexes mentre que Les Corts i l’Eixample va presentar la més alta, en homes i Gràcia i Sant Andreu, en dones.

Aquesta informació es pot trobar a: