La mortalitat a la ciutat de Barcelona

L’any 2021 es va produir un total de 16.179 defuncions de persones residents a Barcelona: 8.350 dones i 7.829 homes. Respecte al 2020, on va haver-hi un excés de mortalitat a causa de la irrupció de la Covid-19, la mortalitat va disminuir un 20,3% en les dones i un 15,4% en els homes recuperant-se, parcialment, les xifres de mortalitat prepandèmia.

Les principals causes de mortalitat, per grups d’edat, van ser:

  • De 15 a 44 anys: en les dones, el càncer de mama i els suïcidis. En els homes, els suïcidis i els enverinaments accidentals per tòxics.
  • De 45 a 74 anys: la primera causa de mortalitat va ser el càncer de tràquea, bronquis i pulmó, seguit de la Covid-19 en ambdós sexes.
  • A partir dels 75 anys: la COVID-19 va ser la principal causa en ambdós sexes seguida de les demències, en les dones, i les malalties isquèmiques del cor, en els homes.

L’esperança de vida es va recuperar, parcialment, situant-se prop dels nivells observats el 2019: 87,1 anys, en les dones, i 80,9 anys, en els homes. Ciutat Vella i Nou Barris van ser els districtes amb menor esperança de vida mentre que Les Corts i a Sarrià-Sant Gervasi en van registrar les majors. Considerant la qualitat de vida, l’esperança de vida amb bona salut es va escurçar, especialment, en les dones.

Aquesta informació es pot trobar a: