Indicadors de Mortalitat BCN

Visualitzar les dades

Les estadístiques de mortalitat són una de les fonts d’informació de major interès per a la vigilància de la salut i les desigualtats en salut. Amb aquest objectiu, aquesta web permet calcular i visualitzar els principals indicadors de mortalitat disponibles, anualment, per a la ciutat de Barcelona, com: la mortalitat general, la mortalitat prematura, la mortalitat evitable, la mortalitat infantil, la mortalitat perinatal i l’esperança de vida. Els indicadors es poden consultar per les diferents causes de mort i es mostren segons eixos de desigualtat com: el sexe, l’edat, el districte, el barri o l’àrea bàsica de salut. Això es fa a través de mapes i gràfics. També es mostra la seva evolució en el temps. A més, permet la descàrrega de la informació, per poder ser incrustada en altres documents, i la visualització i descàrrega del llibre anual de mortalitat de Barcelona amb el recull dels principals indicadors.

L’exhaustivitat de la informació que proporcionen els indicadors de la mortalitat així com l’objectivitat del fenomen que recullen, fan d’aquesta web un instrument molt útil per a la seva monitorització a fi de donar suport al disseny de polítiques adreçades a les necessitats de la població.

Aquesta informació es pot trobar a: