Resultats

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2016

Aquest informe té per objectiu donar una visió global de la situació de les malalties de declaració obligatòria (MDO) a la ciutat de Barcelona i reflexa la tasca en vigilància epidemiològica que realitza el Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), tot adaptant-se, al

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

L’informe anual sobre la morbiditat per malalties de declaració obligatòria (MDO) a Barcelona té com a objectiu donar una visió global de la situació d’aquest conjunt de malalties dins la ciutat, com a reflex de la tasca en vigilància epidemiològica que realitza el Servei d’Epidemiologia de l’ASPB.

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2014

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 1999

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2000

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2001

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2002

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2003

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2004

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2005

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2006

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2007

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2008

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2009

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2010

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2011

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2012

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2013

Noves directrius mundials de l’OMS sobre qualitat de l’aire

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat les seves guies de qualitat de l'aire, que eren de l'any 2005. Així, després d'una revisió sistemàtica de l'evidència científica dels últims quinze anys, l'OMS ha reduït substancialment la concentració màxima recomanada per protegir la salut hu