Resultats

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs)

Aquest informe té per objectiu donar una visió global de la situació de les malalties de declaració obligatòria (MDO) a la ciutat de Barcelona i reflexa la tasca en vigilància epidemiològica que realitza el Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), tot adaptant-se, al

L’alcohol és la substància psicoactiva més consumida i la que causa més inicis de tractament

un dels principals factors de risc evitables de mortalitat i morbiditat al món. Està associat a un gran nombre de malalties, així com a morts tant directes com indirectes. A més, l’abús d’alcohol es relaciona també amb conductes de risc i situacions de violència. El consum de risc és el límit per or

Noves directrius mundials de l’OMS sobre qualitat de l’aire

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat les seves guies de qualitat de l'aire, que eren de l'any 2005. Així, després d'una revisió sistemàtica de l'evidència científica dels últims quinze anys, l'OMS ha reduït substancialment la concentració màxima recomanada per protegir la salut hu