Resultats

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2016

Aquest informe té per objectiu donar una visió global de la situació de les malalties de declaració obligatòria (MDO) a la ciutat de Barcelona i reflexa la tasca en vigilància epidemiològica que realitza el Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), tot adaptant-se, al

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

L’informe anual sobre la morbiditat per malalties de declaració obligatòria (MDO) a Barcelona té com a objectiu donar una visió global de la situació d’aquest conjunt de malalties dins la ciutat, com a reflex de la tasca en vigilància epidemiològica que realitza el Servei d’Epidemiologia de l’ASPB.

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2014

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 1999

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2000

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2001

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2002

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2003

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2004

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2005

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2006

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2007

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2008

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2009

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2010

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2011

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2012

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2013

Grip i altres virus respiratoris

es realitza a partir del seguiment dels indicadors de mortalitat, morbiditat declarada i casos de grip greu hospitalitzats residents a la ciutat. La recollida de dades durant la temporada d’activitat estacional d’aquestes infeccions ens permet