Resultats

Morbiditat per malalties de declaració obligatòria (MDOs)

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és responsable de la vigilància i control de les malalties de declaració obligatòria (MDO) i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia detectats a la ciutat de Barcelona. Aquest lloc web del servei d’Epidemiologia de l’ASPB mostra els principals indicadors ...

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs)

Aquest informe té per objectiu donar una visió global de la situació de les malalties de declaració obligatòria (MDO) a la ciutat de Barcelona i reflexa la tasca en vigilància epidemiològica que realitza el Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), tot adaptant-se, als ...

Malalties de declaració obligatòria a la ciutat de Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa una nova web de dades que recull l’anàlisi dels principals indicadors anuals de les Malalties de Declaració Obligatòria (MDO) a la ciutat des de 2017. El registre de les MDO constitueix un dels sistemes essencials de la Xarxa de Vigilància ...

L’alcohol és la substància psicoactiva més consumida i la que causa més inicis de tractament

L’alcohol és la substància més consumida, tant entre els joves com en la població adulta. A més, és la primera causa d'inicis de tractament per consum de substàncies psicoactives. Coincidint amb la setmana de la sensibilització dels riscos del consum de l’alcohol, que se celebra del 14 al 20 de novembre, ...

Noves directrius mundials de l’OMS sobre qualitat de l’aire

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat les seves guies de qualitat de l'aire, que eren de l'any 2005. Així, després d'una revisió sistemàtica de l'evidència científica dels últims quinze anys, l'OMS ha reduït substancialment la concentració màxima recomanada per protegir la salut humana ...